Како предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности ќе ги развие своите потенцијали и можности. Наша задача е на децата да им се обезбеди позитивна друштвена средина во сите услови со поттикнување на развој за богати, разноврсни и осмислени активности. Наша цел е детето да се чувствува задоволно и среќно, да ги стекне своите први пријатели, да научи да ги сака луѓето и природата и низ играта да се чувствува …

Денот на добрината и испраќање на есента

Одржана обука за ран детски развој и учење

13 Ноември – Денот на ослободувањето на градот Скопје

31.10.2018 – Halloween

23 Октомври – Денот на македонската револуционерна борба

15 Октомври – Меѓународен ден на пешаците

15.10.2018 – Меѓународен ден на слепите лица

Одбележување на “11ти Октомври” – денот на народното востание на македонскиот народ

01.10.2018 – Меѓународен ден на постари лица

01 – 05 Октомври – ДЕТСКА НЕДЕЛА

Уписите траат цела година

Организација на дневните активности

Деца над 2 до 4 години

над 2 до 4 години

Деца над 4 до 6 години

над 4 до 6 години

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn