Како предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности ќе ги развие своите потенцијали и можности. Наша задача е на децата да им се обезбеди позитивна друштвена средина во сите услови со поттикнување на развој за богати, разноврсни и осмислени активности. Наша цел е детето да се чувствува задоволно и среќно, да ги стекне своите први пријатели, да научи да ги сака луѓето и природата и низ играта да се чувствува …

Моите соседи како мои пријатели

Роденден на Општина Аеродром

Светски ден на заштита на водите

Меморандум за соработка помеѓу ЈУДГ “Буба Мара” и ПОУ “Д-р Златан Стремац”

Меѓународен ден на спортот

Работилница за “Светски ден на детската книга”

Априлијада

ЕКО РАБОТИЛНИЦА

“Растеме со класика”

Проект “Учиме да рециклираме отпадно масло”

Уписите траат цела година

Организација на дневните активности

Деца над 2 до 4 години

над 2 до 4 години

Деца над 4 до 6 години

над 4 до 6 години

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn