Како предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности ќе ги развие своите потенцијали и можности. Наша задача е на децата да им се обезбеди позитивна друштвена средина во сите услови со поттикнување на развој за богати, разноврсни и осмислени активности. Наша цел е детето да се чувствува задоволно и среќно, да ги стекне своите први пријатели, да научи да ги сака луѓето и природата и низ играта да се чувствува …

Ден без автомобили

Министерката за труд и социјална политика во посета на нашата градинка

Движи се за здравје

Денот на независноста на нашата татковина

Пуштен во употреба нов објект во рамките на ЈУДГ “Буба Мара”

Санација на дворот на објект “Сонце”

Промоција на прирачници за воспитувачите од детските градинки

Семинар по физичко и здравствено образование

Во светот на детската фантазија

Светски ден за борбата против пушењето

Уписите траат цела година

Организација на дневните активности

Деца над 2 до 4 години

над 2 до 4 години

Деца над 4 до 6 години

над 4 до 6 години

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn