Како предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности ќе ги развие своите потенцијали и можности. Наша задача е на децата да им се обезбеди позитивна друштвена средина во сите услови со поттикнување на развој за богати, разноврсни и осмислени активности. Наша цел е детето да се чувствува задоволно и среќно, да ги стекне своите први пријатели, да научи да ги сака луѓето и природата и низ играта да се чувствува …

Санација на дворот на објект “Сонце”

Промоција на прирачници за воспитувачите од детските градинки

Семинар по физичко и здравствено образование

Во светот на детската фантазија

Светски ден за борбата против пушењето

ЧИТАЊЕТО Е СУПЕР МОЌ

Настан

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за пополнување на работно место со пополнување на даватели на услуги во ЈУДГ БУБА МАРА

18 Мај – Скопски цветен фестивал

Светски ден на семејството

Уписите траат цела година

Организација на дневните активности

Деца над 2 до 4 години

над 2 до 4 години

Деца над 4 до 6 години

над 4 до 6 години

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn