Настан

Нашите идни првачиња заедно со своите учителки и педагогот на градиката реализираа посети  во следните основни училишта:
-О.О.У. “Лазо Ангеловски”
-О.О.У. “Александар Македонски”
-О.О.У. “Димитар Македонски”
-О.О.У. “Гоце Делчев”
Посетата на училиштата беше со цел на децата да им се доближи начинот на работа на училиштата, да се запознаат со вработените и одговорни лица во секое училиште, да се запознаат со стручните служби на училиштата како и условите во кои учат нивните другарчиња.
Исто така имаа можност да разменат и лични искуства со дечињата кои сега се првачиња во училишните клупи, а биле дел од нашето големо семејство – нашата градинка “Буба Мара”.