Светски ден на семејството

Светскиот ден на семејството беше одбележан како дел од програмата на Советувалиштето за деца и родители.
 
Преку најразновидни активности кои ги спроведоа воспитувачите со децата и стручниот тим докажавме дека семејството е многу важно и дека децата треба да живеат и растат во здрава семејна средина во која се негуваат вредности како чуството на припадност и идентитет.
 
Семејството е место каде децата се чувствуваат сакани, згрижени, поддржани, сигурни и заштитени.