За родители

ДОСИЕ НА ДЕТЕ
 
Ова се дел од потребните документи при запишување на вашето дете во ЈУДГ “Буба Мара”. Овие документи треба да ги испечатите и заедно со останатите потребни документи да ги донесете во објектот во кој вашето дете треба да започне.
На следниот линк симнете ги документите:

ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕТЕ
 
– ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА СЕ ВРШИ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА.
– БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ИСПРАТИТЕ НА mail-от НА НАШАТА ГРАДИНКА.
– ПОДАТОЦИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ОСТАВИТЕ ВО БАРАЊЕТО ТРЕБА ДА БИДАТ ВЕРОДОССТОЈНИ И ТОЧНИ
На следниот линк симнете го документот за пополнување и печатење