БАРАЊЕ ЗА УПИС

БАРАЊЕ ЗА УПИС ВО Ј.У.Д.Г. БУБА МАРА
Дата на раѓање: *
Пол: *
Наведете пол на детето
Детето живее во семејство: *
Статус на вработеност на таткото: *
Статус на вработеност на мајката: *
Дали вашето дете за прв пат се запишува во оваа Детска Установа: *
Ако ДА, наведето го името на установата и општината:
Барање за упис во објект: *

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
6 + 8 =
Антиспам заштита