За нас

logoКако предучилишна установа, ЈУДГ ,,Буба Мара“ претставува безбедно, привлечно и пријатно место на кое детето ќе се чувствува сигурно и прифатено, а истовремено доволно самостојно и независно каде низ секојдневните и насочени активности ќе ги развие своите потенцијали и можности. Наша задача е на децата да им се обезбеди позитивна друштвена средина во сите услови со поттикнување на развој за богати, разноврсни и осмислени активности. Наша цел е детето да се чувствува задоволно и среќно, да ги стекне своите први пријатели, да научи да ги сака луѓето и природата и низ играта да се чувствува сигурно и сакано!

Основна идеја е децата да се среќни и задоволни, во животот да станат самоуверени, независни индивидуи, кои цврсто стојат на своите нозе и во светот на возрасните постигнуваат повеќе од останатите. Благодарение на долгогодишното искуство, со непрестано усовршување, неизмерна љубов кон својата работа и активна соработка со родителите, ЈУДГ ,,Буба Мара“ се развива како реномирана установа од предучилишен карактер.

Оптимизмот, ентузијазмот и позитивната енергија се дел од работната атмосфера со професионална цел да бидеме подобри. Плановите за иднина е да продолжиме со усовршување и следење на светските трендови во работата со која се занимаваме.

Во оваа работа најмногу сме горди на нашите малечки, кои од ден за ден растат во здрави, сигурни, убаво воспитани и квалитетно образовани деца. Со взаемна соработка се насочуваме кон нашата единствена грижа – детето.

ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Елена Устамитова
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ 
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина
Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог 
Биљана Павловска – Дипломиран психолог 
Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед
Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник
Весна Христова – Социјален работник 
 Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ
Билјана Мојсоска – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Моника Т. Младеновски – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание
Сузана Димова – Дипломиран ликовен педагог
Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com