ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕТЕ

– ЗАПИШУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО ДЕТСКАТА ГРАДИНКА СЕ ВРШИ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ГОДИНА.
– БАРАЊЕТО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ МОЖЕТЕ ДА ГО ИСПРАТИТЕ НА mail-от НА НАШАТА ГРАДИНКА.  
– ПОДАТОЦИТЕ КОИ ЌЕ ГИ ОСТАВИТЕ ВО БАРАЊЕТО ТРЕБА ДА БИДАТ ВЕРОДОССТОЈНИ И ТОЧНИ

На следниот линк симнете го документот за пополнување и печатење

Или пак, испратете го во електронска форма до нашата служба.  

Споделете преку

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn