Нареди по боја

“Нареди по боја” - математичка игра

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Да се оспособува детето за броење и за разликување и именување на основните бои.