Лакомото зајаче

“Лакомото зајаче” - серија слики  

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за формирање на реченици, слушање со внимание и поттикнување на разговор и дискусија, способност за изведување на локомоторни активности, прецизност и истрајност.