Снежна кралица

“Снежна кралица” - драмски текст 

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнува интерес и љубов кон природата, потребата од користење на истражувањето како форма на учење и развој на креативната фантазија кај децата.