Важноста на хигиената во дворот

Проект - Интеграција на еколошката едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

“Природа жива и нежива” - разговор

Да се развива еколошката свест; чистење снег и поттикнување на весело  расположение и позитивни емоции и доживувања при престојот на снегот во дворот.