Кој се крие на фармата

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се охрабрува стекнатите искуства да ги користи за откривање нови нешта.