Што се крие на фармата?

2-3 години

Објект - Пчелка 1

Да се поддржуваат децата во настојувањата да изведуваат посложени задачи ако покажат интерес за тоа.