Пирати

“Пирати” - цртан филм

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне желба за откривање нови  знаења, поттикнување на креативната фантазија.