Лакомото петле

“Лакомото петле” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способноста на детето да лепи хартија и да користи други разновидни материјали.