Фати го топчето

"Фати го топчето" - друштвена игра

4-6години

Објект "Лавче"

Цел на активноста: Да се поддржува детето да ја развива емоционалната сигурност, чувството на доверба и прифатеност во групата.