Полеј едно цвеќенце со вода

“Полеј едно цвеќенце со вода” - моторичка вежба

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за користење на  доминантната рака, поттикнување на способност за репродуцирање на сликовница, креативно изразување на фантазијата.