Каде се кријат трите прасиња

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се развива способноста на детето да витка, тутка, лепи хартија и други материјали.