Зошто вреди вода да се штеди

Проект - Еко интеграција

4-6 години

Објект - Буба Мара 1

Цел - развивање на способноста кај детето да разбере зошто е важна водата и да внимава при користењето на водата за свои лични и други потреби.