Пролетно дрво

Објект - Сонце
2-3 години
“Пролетно дрво”
Да се развива способност за користење на палецот и показалецот при држење на предметите; Да се поттикне интерес за користење различен ликовен и неликовен материјал.