Расцветано дрво

4-6 години

Објект - Буба Мара 1

Целта на активноста ни беше да се развива вештината за движење на прстите и дланката на детето за конкретна цел.