Мравка

“Мравка” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Буба Мара

Поттикнување на креативноста на детето преку ликовна игра.