Сечкаме, се забавуваме

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - да се оспособи детето да сече со ножици.