Кој е прв?

Натпреварувачки игри во група од 3-4 години во објект Буба Мара.

“Кој е прв?”

Целта ни е да поттикнеме користење и зајакнување на дланките и прстите на детето за конкретни цели.