Нареди по боја

Натпреварувачка игра - “Нареди по боја”

3-4 години

Објект - Буба Мара

Цел - Да се развиваат способности кај детето за класификација на предмети според боја.