Сееме магдонос

Мали градинари во објект “Сонце”

5-6 години

“Сееме магдонос” - практична активност

Цел: Да се поттикнува процесот на осознавање на одредени основни фактори за опстојување и развој на растенијата.