Јас и моето семејство

Недела посветена на семејството во ЈУДГ “Буба Мара” по повод Меѓународниот ден на семејството

Активност - “Јас и моето семејство”

Поттикнување на детската креативност и чувството на љубов кон членовите на семејството.