Каде живеам јас

“Каде живеам јас” - конструктивна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат на креативно изразување на претставите преку игра, развивање на свест за своите потреби и желби.