Интерен проект „Скриено богатство“

Објект – Буба Мара 1

Време на одржување февруари-март

08.02.2021 -19.03.2021 година

Цел: Да се поттикнат децата да ги препознаат, изразат, развиваат и негуваат позитивните емоции, да се поддржува во збогатување и облагородување на детскиот емотивен свет и имагинација, создавање чувство на припадност и  меѓусебна доверба.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: