Играчки од материјали за рециклирање

Објект: Пчелка 2

Возраст: 3-4 години

Активност: “Играчки од материјали за рециклирање” - ликовна игра

Цел: Да се развива детската креативност и да се развива фината моторика кај детето.