Можам така и затоа секој ме сака

4-5 години

Објект - Буба Мара 1

Да се развива вештината за движење на прстите и дланката за конкретната цел.