ШТО Е СПРОТИВНО НА...?

Тема - СПРОТИВНОСТИ

5-6 години

Објект - Буба Мара

Активност: “ШТО Е СПРОТИВНО НА...?”(Овошје и зеленчук)