Светски ден на заштита на животната средина

Одбележување на Светски ден на заштита на животната средина

Деца од 2-6 години од објект “Лавче”.

Цел - Поттикнување на глобалната свет за заштита на животната средина.