Како се чувствувам денес во градинка

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Да се оспособува детето за искажување на сопствените емоции и да се поттикнува кон градење на елементарен емоционален став кон себе и другарчињата.