Кога сум среќен

“Кога сум среќен” - говорна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за слушање со внимание, искажување на своите емоции  на срека, мисли и чувства на повеќе начини.