Круг на емоции

“Круг на емоции” - практична активност

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за препознавање на најразлични видови на  емоции и канализирање на непријатни  чувства преку креативни игри.