Се плашам од разговор

Активност - “Се плашам од разговор”

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за  препознавање на штетни и опасни навики, канализирање на стравот, способност за реагирање според звукот.