Штркот и лисицата

“Штркот и лисицата” - басна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за слушање, разбирање и доживување на  литературната творба, препознавање  на емоции и поттикнување на способност за прераскажување на настан кој има одреден редослед. Негување на логичкото мислење, користење на математички термини, долго-кратко, високо-ниско.