Кула од емоции

Возрасна група: 3-6 години

Објект: Буба Мара

Активност: “Кула од емоции”

Цел: Да се поттикнува и негува истрајноста на детето во откривањето нови работи во процесот на учење.