Аквариум

Активност "Аквариум" - ликовна игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикнат и развиваат мисловни процеси и способност за користење на истражувањето во стекнување нови знаења и искуства.