Пет мали пајчиња

Активност "Пет мали пајчиња" - песна

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне процесот на осознавање на одредени основни фактори и услови за опстојување на живиот свет; да се негуваат музичко-творечките способности на детето и математичко разбирање во решавањето на практични проблеми.