Октопод

Возрасна група од 5-6 години

Објект - Буба Мара 1

Активност - “Октопод” - ликовна игра (рециклирање)

Цел - да се охрабрува детето да ја изрази својата креативност користејќи разни материјали во ликовното творештво.