Златна рипка

Активност - "Златна рипка"

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се развива способност за користење на различни материјали за искажување на своите креативни идеи и чувства, интерес за учество во ликовни активности, разбирање на литературната творба и самостојно репродуцирање на истата.