Плочка или Куц камен

“Плочка или Куц камен” - традиционална  игра

Објект - Пчелка 2

Возрасна група 4-5 години

Цел на активноста: Да се развива способноста на детето да потскокнува со едната и со другата нога; да се поддржува да ги усвои и почитува правилата на играта и да се поддржува да ги развива и негува позитивните емоции.