Како да бидеме здрави

Пчелките во акција за ДЕТСКА НЕДЕЛА

Објект - Пчелка 1

3-6 години

“Како да бидеме здрави” - дидактичка игра - Правиме овошна салата

Деца од 4-5 години.

Децата да научат нови работи и да стекнат нови искуства; да се развие способноста на детето да истражува и открива нови работи.