Желад

Објект Буба Мара

Воспитна група од 4-5 години

Желад - ликовна игра (печатење со рака)

Цел: Да се развива способноста детето да ја користи доминантната рака и да се развива коордираноста помеѓу окото и раката.