Ден на ослободување на градот Скопје

ЈУДГ Буба Мара го одбележа 13 Ноември - Денот на ослободување на градот Скопје

Погледнете ги изработките на дечињата... градиме, конструираме, пееме, играме, цртаме...

Да се поттикне љубов кон нашиот град, користејќи го истражувањето и набљудувањето како средство за учење на позначајни датуми и настани, стекнување знаења за подалечното и поблиското минато на градот Скопје.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: