Дрвото во зима

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

"Дрвото во зима" - ликовна игра

Цел - Да го збогатат децата своето знаење за промените на дрвото низ годишните времиња како и да се развива фината моторика.