Лампионче

Браво за најмалечките !

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 9-12 месеци

Лампионче

Цел - да се развива фината моторика на прстињата, изразување на позитвните емоции кај децата.