Посета на воен аеродром 2019

Децата од воспитните групи на возраст од 5-6 години заедно со воспитно-згрижувачкиот кадар и стручните работници на градинката, доктор и педагог,  реализираа посета на Воен Аеродром Петровец, касарна “Страшо Пинџур”, Скопје.
Посетата се реализираше за време на тековните активности кои се поврзани со интерниот проект “Сакам да знам повеќе” кој се работи на ниво на Р.Е. “Пчелка 2”.
Целта на посетата беше децата да се запознаат со професијата војник, поимот аеродром и која е задачата на пилотите на воените хеликоптери и авиони, како и зошто се користат овие превозни средства.